Bestuur

Voorzitter – de heer A.G.S. Abraham

Secretaris/penningmeester – mevrouw mr. H.L. Pattijn